Triển vọng ngành năng lượng tái tạo năm 2021

Tiềm năng gia tăng nhu cầu năng lượng tái tạo, kết hợp với điện khí hóa giao thông vận tải và công nghiệp và sự tham gia gia tăng của các công ty dầu khí vào chuỗi giá trị điện đang thúc đẩy quá trình hội tụ của ngành. Tìm hiểu xem những xu hướng này có thể giúp thúc đẩy sự hợp tác như thế nào và năm tới sẽ như thế nào đối với ngành năng lượng tái tạo.

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!